حداقل سفارش برای محصولات گروه صنعتی بیرجند مولدینگ تعداد 2000 عدد می باشد و مبالغ ذکر شده بر این اساس است.
BM1001

قطعه خودرویی 1001

نام محصول: قطعه خودرویی 1001
کد محصول: BM1001
مدل: 
ماده اولیه: مواد pps
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
BM1002

قطعه خودرویی 1002

نام محصول: قطعه خودرویی 1002
کد محصول: BM1002
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
BM1003

سردنده باکالیتی دستگاه 1002

نام محصول: سردنده باکالیتی
کد محصول: BM1003
مدل: 
ماده اولیه: باکالیت
رنگ: مشکی
ادامه مطلب
فارسی