نمونه سازی با پرینتر 3D

امروزه رمز موفقیت شرکت های سازنده به روز نمودن نمونه های محصولاتشان می باشد. در بازار رقابتی امروز نیاز به ساخت محصولات جدید و به روز رسانی محصولات مو جود احساس می شود. پس از طراحی اولیه قطعه بخش مدلسازی گروه صنعتی بیرجند مولدینگ با روش مدلسازی سریع Rapid Prototyping نمونه را خیلی سریع مدل می کند و در اختیار تیم طراحی قرار می گیرد تا نمونه را از جنبه های مختلف بررسی نمایند. و در صورت وجود ایراد، پس از رفع موارد نمونه برای ماشین کاری فرستاده می شود.
فارسی