گروه صنعتی بیرجند مولدینگ توانایی طراحی انواع قالبها با تکنولوژی های روز دنیا را دارد و می تواند طراحی قالب شما را از روی قطعه و یا از روی عکس و امکان تغییرات مختلف باتوجه به نیاز مشتری را انجام دهد. مهندسین این شرکت که از متخصصین می باشند با پیشرفت تکنولوژی پیش رفته اند و قالبهای شما را با تکنولوژی روز دنیا مثل catia طراحی می کنند.
فارسی